Velkommen til advokatfirmaet Malm

Firmaet regnes som etablert i 1932 da den unge jurist fra Narvik, skomakersønnen Skjoldulf Malm etablerte advokatvirksomhet for seg selv.

Advokat Egil Malm startet som advokat i 1977 etter praksis som politifullmektig ved Follo politikammer og som dommerfullmektig ved Lofoten Sorenskriverembete.

Advokat Erling Malm startet som advokatfullmektig i 2012 og har vært politiadvokat fra 2014 til 2017 i nordre Buskerud politidistrikt. Han er nu en erfaren advokat i firmaet.

Advokat Tor Erik Krane Ursin ble ansatt som advokatfullmektig i firmaet i 2015. Han fikk selvstendig advokatbevilling i 2017.

Firmaet arbeider i hovedsak med fast eiendom, boligrett, selskapsrett, kontraktsrett, arv- og skifterett, pengekravsrett, strafferett og tilgrensede emner.

Alle advokater i Advokatfirmaet Malm er medlemmer i Den Norske Advokatforening og følger Advokatforeningens etiske regler.

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50