I saker av en viss størrelse vil advokaten gi en oppdragsbekreftelse til forbrukeren hvori det angis timepris, regler for salæravregning, oppdragets antatte varighet mv. Så snart faktainnsamling er foretatt i saken, kan det bes om en uttalelse om hva salærets størrelse antas å bli og om saken bør forfølges videre. I saker hvor det ytes fri rettshjelp, skal forbrukeren betale en egenandel fastsatt av det offentlige. Egenandel skal innbetales ved første gangs konsultasjon med advokat. I saker hvor det ikke foreligger rettshjelpforsikring  eller fri rettshjelp, kan advokaten kreve at det innbetales et forskudd til dekning av salær og omkostninger. Salæret innbetales til klientkonto og vil tilhøre klienten inntil faktura utstedes. Fakturering gjennomføres ved utstedelse av spesifisert faktura. Alle priser oppgitt eks. mva.

Juridisk bistand – halv times konsultasjon

For en halv times konsultasjon uten dokumentutstedelse.
Pris kr 600,-

Juridisk bistand – advokat Egil Malm

Salæret fastsettes etter oppdragets omfang og vanskelighet. Fastsettelsen skjer som hovedregel etter at oppdraget er avsluttet basert på følgende veiledende timesats.
Pris kr 1.800,-

Juridisk bistand – advokatene Tor Erik Ursin og Erling Malm

Salæret fastsettes etter oppdragets omfang og vanskelighet. Fastsettelsen skjer som hovedregel etter at oppdraget er avsluttet basert på følgende veiledende timesats.
Pris kr 1.500,-

Testament

Salæret fastsettes etter oppdragets omfang og vanskelighet.
Pris fra kr 3.000,- til 6.000,-

Samboeravtale

Salæret fastsettes etter oppdragets omfang og vanskelighet.
Pris fra kr 3.000,- til 6.000,-

Ektepakt

Salæret fastsettes etter oppdragets omfang og vanskelighet.
Pris fra kr 3.000,- til 6.000,-

Oppgjørsoppdrag

Advokatfirmaet malm gjennomfører oppgjørsoppdrag for en fastpris på
kr 13.000,- inkl mva
Bistanden omfatter;
1. Utforming av kjøpekontrakt
2. Kontraktsmøte med partene
3. Eventuell tegning av eierskifteforsikring
4. Tinglysning av skjøte og pantobligasjon
5. Transaksjon av kjøpesum og omkostninger

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50