Her har vi listet opp en del lenker til samarbeidspartnere, domstoler, foreninger og andre internettsider med nyttig informasjon.

På sidene til Huseiernes landsforbund får du nyttig informasjon om alt hva du som huseier bør vite eller kan være interessert i. Foreningen gir også gratis juridisk bistand i enklere saker til sine medlemmer.

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere.

Advokatforeningen ønsker samtidig å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Det er og et mål å formidle praktiske råd og tips slik at forbrukerne kan bli mer bevisste og effektive kjøpere av advokattjenester.

Domstol.no er domstolenes eget nettsted hvor du får informasjon om begreper og hvordan en rettssak gjennomføres og de ulike aktørenes oppgaver.

På lovdata har du tilgang til samtlige gjeldende lover og forskrifter, samt nyere avgjørelser i Høyesterett og lagmannsrettene.

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50