Vi har kontorer i 2. etasje i Kohlflaathgården. Inngang fra Kongens gate

Adresse:
Kongens gate 42
Postboks 295
8504 Narvik

Telefon: 76 94 45 50
Telefaks: 76 94 35 04
E-post: lex@malm.no

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50