Her publiseres innberetninger og sluttinnberetninger i konkursboer som firmaets advokater bestyrer.

 

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50