Tomtefestepunkt Bjørnfjell

Gnr. 87, bnr. 1, fnr. 543 i 1805 Narvik kommune.
Festekontrakt til ubebygget tomtefeste uten tidsbegrensning på Bjørnfjell ca. 1 km fra svenskegrensen er til salgs.
Festekontrakten er et punktfeste og gir rett til å oppføre fritidsbebyggelse på anvist tomt etter reguleringsplan og i e størrelse inntil 100 kvm.
Nærmere opplysninger om eiendommen fås hos advokatfirmaet malm.

Last ned prospekt her

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50