Advokatfirmaet Malm har i en årrekke samarbeidet med Huseiernes Landsforbund. Foruten å bistå organisasjonens medlemmer i tvistesaker, har firmaet også avholdt foredrag for medlemmer i distriktet.

Avhendingsloven – kjøp og salg av fast eiendom til forbruker

Bustadoppføringslova – avtale om oppføring av bolig mellom næringsdrivende og forbruker

Håndverkertjenester

Husleierett

Skatt på husleieinntekt

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50