Tor Erik Krane Ursin

Advokat

Utdanning:
Master i rettsvitenskap fra UIT, 2015. Masteroppgave med tittelen «Franchisegivers styringsrett – Krav om saklig utøvelse?».

Arbeidserfaring:
 Advokatfullmektig i advokatfirmaet Malm fra 31. august 2015 til 21. september 2017.
 Advokat i advokatfirmaet Malm fra 21. september 2017.

Tor Erik Krane Ursin bistår på alle firmaets saksområder. Han har særlig kompetanse innen selskapsrett og fast eiendom.

Telefon: 76 94 45 50
Mobil: 97 79 19 90
tor.erik@malm.no

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50