Egil Malm

Advokat 

Født 1947
Cand. jur 1974
Egen advokatpraksis fra 1977

Egil Malm ble utdannet ved Universitetet i Oslo, var deretter politifullmektig ved Follo politikammer 1975-76 og dommerfullmektig ved Lofoten sorenskriverembete 1976-77, før han startet som advokat i Narvik i 1977.

Fast forsvarer ved Ofoten tingsrett og Hålogaland lagmannsrett fra 2001. Styreformann Nordre Nordland krets av Den norske advokatforening 1980-81. Styremedlem Sparebankenes eiendomskontor Ofoten fra 1981-2006. Styreleder av Bolig– og byggefondet for Narvik fra 1984. Styremedlem Ankenes sparebank fra 1991-2003. Styreformann Midt-Hålogaland krets av Den norske advokatforening fra år 2000 til 2002. Medlem i Advokatforeningens faste lovutvalg for husleierett og leiegårders rettsforhold fra 1993-2000. Medlem av hovedstyret i Advokatforeningen fra 2004-2008.

Telefon: 76 94 45 50 
Mobil: 90 18 66 90
 egil.malm@malm.no 

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50