Erling Malm

Advokat

Utdanning:
Bachelor i sosialantropologi fra NTNU, 2006. Master i rettsvitenskap fra UIT, 2011. Stor masteroppgave med tittelen «samfunnsstraff som alternativ til ubetinget fengsel overfor unge lovbrytere».

Arbeidserfaring:
Advokat og advokatfullmektig i advokatfirmaet Malm fra våren 2011 til våren 2014.Politifullmektig og politiadvokat i Nordre Buskerud politidistrikt/Sør-Øst politidistrikt fra høsten 2014 til våren 2017.

Erling Malm trådte igjen inn som advokat i advokatfirmaet Malm fra 01.05.2017.

Han har bred forhandlings- og prosedyreerfaring og bistår på alle firmaets saksområder. Han har særlig kompetanse innen strafferett, og kan påta seg både forsvareroppdrag og bistandsoppdrag.

Telefon: 76 94 45 50
Mobil: 95 88 76 51
 erling@malm.no

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50